Phương pháp giáo dục WEVTM tại Trường mẫu giáo Mong Thọ lấy con người làm trung tâm (Humanity Centre), trong đó mối quan hệ nhà trường, gia đình & xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ và khích lệ lòng ham học hỏi của trẻ. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào phương pháp dạy học thông qua làm tấm gương tốt cho trẻ noi theo.

Giáo dục Waldorf/Steiner đại diện cho chủ nghĩa lý tưởng Ưa chuộng Hòa bình, đề cao Giá trị Đạo đức và giàu Tính Nhân văn. Giáo dục Waldorf/Steiner tập trung phát triển toàn diện cho trẻ em - khối óc, con tim, bàn tay (head, heart and hands) – và kiến tạo một khởi đầu tốt nhất để trẻ em có thể phát triển khả năng tiềm ẩn trong khi vẫn bảo vệ một tuổi thơ đúng nghĩa cho trẻ.

Chuyên gia giáo dục của trường đã phát triển Ứng dụng giáo dục Waldorf trong Chương trình giáo dục mầm non tại Việt Nam nhằm cụ thể hóa các mục tiêu giáo dục & nuôi dưỡng của Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Đồng thời ứng dụng cũng lựa chọn,  chắt lọc các tinh hoa của phương pháp giáo dục Waldorf nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của giáo dục Mầm non thời kỳ hội nhập.

Chương trình được xây dựng với một tầm nhìn của giáo dục Waldorf về việc nâng cao chất #lượng xã hội của con người bằng cách giúp mỗi trẻ em hình thành nhân cách, kỹ năng; nhận ra và phát triển khả năng, thế mạnh tiềm ẩn của mình để trẻ tự tin xây dựng & cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội sau này.