• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Hành chính- Văn phòng
  • Lưu A
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Cán bộ
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân Luật
   • Điện thoại:
    0914097647
   • Email:
    luua.truong@tinh.gov.vn
  Tin nổi bật