Được thành lập vào năm 2006, Trường mẫu giáo Mong Thọ đã khẳng định thương hiệu tại TỉnhThành và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường mẫu giáo Mong Thọ được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.